Публічна оферта

[+]ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Дана оферта є письмовою пропозицією Постачальника укласти договір поставки (далі - Договір) програмної продукції (далі - ПП), містить всі істотні умови договору поставки та направляється Покупцю відповідно до ст. ст. 207, 641, 712 Цивільного кодексу України (далі - «ЦК») і вважається укладеним у спрощений спосіб, згідно зі ст. 181 Господарського кодексу України. Договір поставки ПП полягає шляхом прийняття (акцепту) оферти Покупцем в установленому порядку (п. 2 ст. 642 ЦК), що вважається належною умовою укладання договору (п. 2 ст. 638 ЦК). Під зазначеними в оферті наступними термінами розуміються їх нижче вказані значення:

I. Постачальник - особа, яка правомірно володіє на відповідній території всім необхідним обсягом прав на поставку ПП, а також надання дозволів на використання ПП (перепродаж).

II. Покупець - особа, на користь якої здійснюється поставка ПП за оплату.

1. Предметом Договору є поставка Постачальником зазначеної в рахунку програмної продукції (ПП) Покупцеві (здійснення Поставки ПП).

2. Найменування й ціна ПП, що поставляється за цим Договором, які зобов'язується прийняти Покупець, визначені в рахунку.

3. Істотною умовою укладання Договору є повна одноразова оплата Покупцем рахунку, яка буде вважатися єдино можливим належним акцептом справжньої оферти. Оплата рахунку третьою особою та / або без зазначення в платіжному дорученні номера рахунку, не буде вважатися акцептом справжньої оферти, за винятком випадків, коли Постачальник на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.

4. Рахунок дійсний протягом 3 (трьох) календарних днів від зазначеної в ньому дати виставлення рахунку. (Термін для акцепту оферти). Постачальник на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти.

(Термін для акцепту оферти). Постачальник на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти.

5. Покупцеві, який є суб'єктом господарської діяльності, факт Поставки ПП підтверджується відповідним Актом / видатковою накладною, які Постачальник складає та направляє йому. У разі, якщо спрямований Акт / видаткова накладна не підписаний Покупцем та / або другий примірник не повернуто Постачальнику, а письмові мотивовані заперечення з боку Покупця не отримані Постачальником протягом 5 (п'яти) робочих днів, Акт / видаткова накладна вважається затвердженим Покупцем.

6. Умови використання ПП визначаються відповідною угодою користувача, яка укладається між Покупцем і Виробником.

7. Поставка ПП може здійснюватися як в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет, так і у вигляді паперової ліцензії та / або в іншій формі. Терміни поставки ПП визначаються окремо для кожної номенклатури ПП.

8. Будь-які спори, які можуть виникнути між Покупцем і Постачальником у зв'язку з цією офертою та / або Договором, вимагають обов'язкового досудового врегулювання у вигляді направлення претензії, яка розглядається в установлений законом термін.

 

[+]ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ОБЛАДНАННЯ


Договір публічної оферти є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови й порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару.

   

Цей текст є угодою між ТОВ «ФОРТ СОФТ» (Сайт - https://www.fortsoft.com.ua), що має назву надалі "Продавець", і будь-якою юридичною, фізичною особою або фізичною особою-підприємцем, який здійснив замовлення на сайті продавця, в подальшому іменується "Покупець", і визначає умови придбання товарів через сайт продавця.

Ця угода носить характер публічної оферти та відповідно до чинного законодавства України має відповідну юридичну силу.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) й містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом через сайт продавця.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти продавця, є факт повної оплати Покупцем відповідного рахунку Продавця, що буде вважатися належним акцептом даної оферти. Оплата рахунку третьою особою та / або без зазначення в платіжному дорученні номера рахунку не вважатиметься акцептом даної оферти, за винятком випадків, коли Продавець на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом публічної оферти.

1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті Продавця.

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з його умовами, а також в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливістю проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення

2.1. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений на сайті Продавця, крім програмного забезпечення та літератури.

2.2. "Персональні дані" – будь-яка інформація, яка прямо або побічно відноситься до певної особи, або до особи, яка визначається.

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити й прийняти товар на умовах цього Договору.

3.2. Умовами публічної оферти також регулюються, в тому числі, але не виключно:

• порядок використання сайту Продавця, вибору Користувачами Товарів та оформлення Замовлень;

• обробка замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;

• умови й порядок оплати Покупцем вартості Замовлень;

• будь-які інші умови та положення, які визначаються Продавцем на власний розсуд.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті продавця шляхом додавання обраних ним товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «В кошик», або зробивши замовлення за телефоном, який вказаний на головній сторінці сайту Продавця.

4.2. Завершення оформлення та направлення замовлення Покупцеві здійснюється натисканням кнопки «Оформити замовлення» на веб - сторінці оформлення Замовлення.

4.3. Внесення змін до підтвердженого Продавцем замовлення можливе протягом 15 хвилин із моменту направлення Замовлення Продавцеві. У всіх інших випадках внесення змін до Замовлення, підтверджене Продавцем, не допускається. Для внесення змін необхідно скасувати попереднє Замовлення та оформити нове або зробити необхідне коригування замовлення з Продавцем у телефонному режимі.

4.4. У рамках одного Замовлення Користувач може вибрати будь-яку кількість одиниць кожного з Товарів.

4.5 У випадку, коли після оформлення замовлення виявиться, що один або кілька товарів на замовлення відсутні на складі Продавця, Продавець зв'язується з Покупцем для уточнення замовлення, та в разі якщо Покупець протягом 7 (семи) календарних днів не відповідає за вказаними контактними даними в замовленні, або не погоджується на отримання замовлення без товарів, яких немає в наявності у Продавця в даний момент на складі, Продавець має право скасувати замовлення й видалити його із системи, повідомивши про це Покупця по електронній пошті.

5. Вартість та порядок оплати замовлення

5.1. Повна вартість замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних товарів, поміщених у віртуальний кошик.

5.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким можливим способом, обраним на сайті продавця протягом 3-х робочих днів, починаючи з дня узгодження вартості та асортименту товарів.

6. Доставка замовлення

6.1. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення та терміну доставки. Термін обробки замовлення - від одного робочого дня до двох. Способи доставки описані в розділі сайту "Доставка". Термін доставки визначається окремо для кожного виду Товару й може бути від 1 до 60 діб у залежності від наявності Товару на складі та адреси населеного пункту Покупця.

6.2. При замовленні оптових партій терміни й методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

6.3. Продавець не несе відповідальності за терміни доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

7. Порядок повернення товару

7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого товару не належної якості протягом чотирнадцяти днів, рахуючи з дня отримання Товару, за умови збереження упаковки, товарного вигляду і споживчих якостей Товару відповідно за закону України «Про захист прав споживачів».

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Покупець зобов'язаний:

а) самостійно або за допомогою співробітника Продавця оформити замовлення на сайті Продавця;

б) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;

8.2. Покупець має право вимагати від Продавця дотримання умов даного договору.

8.3. Продавець зобов'язаний:

а) дотримуватися умов цього договору;

б) передати Покупцю товар у відповідності до оформленого замовленням та умовами цього договору;

в) Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді й не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльності третіх осіб.

9. Термін дії цього договору

9.1. Цей договір вступає в силу з дня оплати замовлення й діє до виконання всіх умов договору.