Згода суб'єкта персональних даних

Я, покупець ТОВ «ФОРТ СОФТ» (Fortsoft.com.ua), цим документом даю згоду ТОВ «ФОРТ СОФТ» (Код ЄДРПОУ 37293010 на обробку (збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання й поширення (поширення, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) моїх персональних даних - з метою забезпечення реалізації відносин у сфері постачання товарів та послуг та / або забезпечення реалізації відносин з укладання договорів суб'єктами персональних даних з іншими особами.

Зокрема, даю згоду на передачу моїх персональних даних третім особам, розпорядникам персональних даних - в межах, встановлених Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року, в тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаним із персональними даними, й дозволяю зберігання моїх персональних даних протягом двадцяти років з моменту акцепту даного документа.

Цим документом також свідчу, що мені відомо про мої права як суб'єкта персональних даних, про включення їх до Бази персональних даних, про мету обробки (збору) моїх персональних даних та про осіб, яким передаються (можуть передаватися) мої персональні дані, тому не вимагаю окремого письмового повідомлення про зазначені відомості.

Умови цієї моєї згоди не вимагають окремого повідомлення мене про передачу моїх персональних даних третім особам, розпорядникам персональних даних. Тому прошу не повідомляти мене про передачу моїх персональних даних третім особам, розпорядникам персональних даних, у тому числі іноземним суб'єктам відносин, пов'язаним із персональними даними.

ТОВ «ФОРТ СОФТ» має право використовувати в будь-яких законних цілях інформацію про мене. У разі розкриття ТОВ «ФОРТ СОФТ» зазначеної інформації я не буду мати ніяких претензій.

Підтверджую, що інформація, яку я надаю, є достовірною й точною, станом на нижченаведену дату та зобов'язуюсь негайно повідомляти ТОВ «ФОРТ СОФТ» у разі зміни зазначених відомостей.