Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання

ТОВ «ФОРТ СОФТ» не є виробником програмних продуктів, які продає. Програмні продукти поставляються в тому вигляді, в якому вони отримані від виробників. Разом з тим Покупцям надається технічна підтримка, якщо в процесі використання продукту за функціональним призначенням виникають помилки, збої або інші функціональні невідповідності й недоліки. Технічна підтримка кожного окремого продукта надається його виробником / розробником.

Відповідальність Інтернет-магазину

Інтернет-магазин не тестує програмну продукцію на предмет її сумісності з будь-якими конкретними пристроями, системами тощо, придатності її до роботи в будь-яких специфічних умовах і т.ін. Інтернет-магазин не відповідає за будь-які збитки Замовника, прямі або непрямі.

Інформацію про гарантії виробників програмного забезпечення можна знайти у відповідних «Ліцензійних угодах» кожного окремо взятого продукта.

Правила щодо повернення програмних продуктів

Продаж програмної продукції за своєю природою істотно відрізняється від продажу будь-яких інших товарів чи послуг. Повернення придбаних примірників продуктів / рішень неможливе в силу технічних особливостей поставки програмної продукції. Це пов'язано з тим, що при отриманні від Замовника оплати за програмний продукт генерується унікальний ліцензійний ключ для активації користувача примірника продукту / доступу до продукту, який є невід'ємною складовою поставки. З моменту створення зазначеного ліцензійного ключа відповідно до замовлення Покупця, продукт вважається використаним, що унеможливлює його повернення.
ТОВ «ФОРТ СОФТ» рекомендує ознайомитися з описом програмних продуктів, їх характеристиками й функціональними можливостями до придбання. Просимо заздалегідь використовувати всі доступні способи для ознайомлення з функціональними можливостями та характеристиками продуктів, оскільки після покупки Замовник не зможе зробити повернення.

Правила щодо повернення обладнання

Покупець має право відмовитися від отриманого товару неналежної якості протягом чотирнадцяти днів, починаючи з дня отримання Товару, за умови збереження упаковки, товарного вигляду та споживчих якостей Товару відповідно до закону України «Про захист прав споживачів».

Термін гарантії вказаний в описі кожного товару на нашому сайті. Підтвердженням гарантійних зобов'язань служить гарантійний талон від виробника, який знаходиться в упаковці товару.

Гарантійним обслуговуванням займаються сервісні центри, авторизовані виробниками. Адреси та телефони центрів технічного обслуговування наведені в гарантійному талоні.

Термін ремонту визначається авторизованим сервісним центром, а в разі виникнення будь-яких питань із сервіс-партнером, Покупець може звернутися до ТОВ «ФОРТ СОФТ».

Якщо товар не працює, обмін або повернення товару здійснюється тільки за наявності висновку сервісного центру, авторизованого виробником, про те, що умови експлуатації не порушені.

Сервісний центр може відмовити в гарантійному ремонті якщо:

 • порушене збереження гарантійних пломб;
 • є механічні або інші пошкодження, які виникли внаслідок умисних або необережних дій покупця або третіх осіб;
 • порушені правила використання, викладені в експлуатаційних документах;
 • було вироблено несанкціоноване розкриття, ремонт або змінені внутрішні комунікації та компоненти товару, змінена конструкція або схеми товару;
 • неправильно заповнений гарантійний талон;
 • серійний або IMEI номер, що знаходиться в пам'яті виробу, змінений, стертий або не може бути встановлений.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на наступні несправності:

 • природний знос або вичерпання ресурсу;
 • випадкові пошкодження, завдані клієнтом або пошкодження, що виникли внаслідок недбалого ставлення або використання (вплив рідини, запиленості, потрапляння всередину корпусу сторонніх предметів тощо);
 • пошкодження в результаті стихійних лих (природних явищ);
 • пошкодження, викликані аварійним підвищенням або зниженням напруги в електромережі або неправильним підключенням до електромережі;
 • пошкодження, викликані дефектами системи, в якій використовувався даний товар, або що виникли в результаті з'єднання та підключення товару до інших виробів;
 • пошкодження, викликані використанням товару не за призначенням або з порушенням правил експлуатації;
 • програмне забезпечення, яке не входить в комплект виробу;
 • збереження інформації на жорсткому диску.

Завжди перевіряйте, будь ласка, комплектність і відсутність дефектів у товарі при його отриманні (комплектність визначається описом товару або керівництвом з його експлуатації).

Як можна ознайомитися з продуктом до придбання?

Практично для кожного програмного продукту надається 30-денний період використання демо-версії. Замовник може відправити заявку на отримання демо-версії продукту, який цікавить, на адресу: [email protected].

Таким чином, до прийняття рішення про покупку програмного продукту Замовник може повноцінно оцінити його можливості та відповідність очікуванням і вимогам.

Повернення коштів

Грошові кошти можуть бути повернуті лише в разі помилкового проведення платежу. Повернення грошових коштів здійснюється за заявою від Покупця тим же платіжним способом, яким були отримані помилково перераховані кошти. Комісія за проведення операції з повернення грошових коштів, якщо така стягується, проводиться за рахунок покупця.

Форс-мажор

Інтернет-магазин звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, дії та нормативні вказівки державних органів), які мають обов'язкову юридичну силу для Інтернет-магазину й виникли після укладення договору, за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання Компанією своїх зобов'язань.